Skola

Skola nodrošina

 • Speciāli pielāgotas telpas bērniem ar kustību traucējumiem
 • Mājīgas renovētas kopmītnes bez maksas
 • Mācību grāmatas un mācību līdzekļus bez maksas
 • Bezmaksas ēdināšanu 4x dienā
 • Dažādus kultūras pasākumus gan skolā, gan ārpus tās
 • Iespēju darboties interešu nodarbībās
 • Iespēju apmeklēt multimediju kabinetu
 • Apmeklēt skolas bibliotēku, lasītavu
 • Iespēju izmantot interneta pieslēgumu
 • Sporta zāles apmeklēšanu
 • Ārsta un medmāsas palīdzību, ārstniecisko masāžu
 • Logopēda un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības
 • Psihologa konsultācijas
 • Mūzikas terapijas nodarbības
 • Kanisterapijas nodarbības
 • Montesori nodarbības
 • Sajūtu istabu
 • Relaksācijas istabu ar sāli
 • Fizioterapeita nodarbības

Uzņemšana skolā

LATVIJAS REPUBLIKAS MK noteikumi Nr 490. Par izglītojamo uzņemšanu speciālās izglītības iestādē.

Izglītojamo uzņem speciālās izglītības iestādē, kas īsteno licencētas speciālās izglītības programmas, rehabilitāciju un aprūpi.

Speciālās izglītības iestādē var uzņemt visa mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.