Par Dzelzavas Pakalnu pamatskolu

Vīzija - profesionāla un radoša kolektīva darbība izglītojošā un estētiski sakārtotā vidē.
Misija – sekmēt ikviena izglītojamā iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību.
Vērtības – stabilitāte, latviskā dzīvesziņa, personības izaugsme

Skola dibināta 1965. gadā. Skola piedāvā izglītību šādās programmās:

Pirmsskolas izglītības:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
 • traucējumiem (01015611)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
 • traucējumiem (01015811)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
 • traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Pamatizglītības:
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:

 • Ēdināšanas pakalpojumi (22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks. Mācību ilgums 3 gadi.
 • Kokizstrādājumu izgatavošana (22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs. Mācību ilgums 3 gadi.
No 1999. gada skolā tiek integrēti skolēni ar smagiem kustību traucējumiem. Skola ir pielāgota, lai pa to varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos.

Sekojiet jaunumiem

Video par mūsu skolu!

Aktuāla informācija

Par Dzelzavas speciālās pamatskolas nosaukuma maiņu

Ar 2023. gada 1. novembri mainīt Dzelzavas speciālās pamatskolas nosaukumu uz “Dzelzavas Pakalnu pamatskola”.

LĒMUMS

No 7.februāra līdz 11.februārim 1.klasei brīvdienas.

Paldies skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, Dzelzavas pagasta pārvaldei un Madonas izglītības nodaļai.

Dzelzavas Pakalnu pamatskola akreditēta līdz 04.05.2026.

Pateicības

Pateicība par dalību Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā "Tirai Latvijai"

Pateicības par piedalīšanos MADONAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU IZSTĀDĒ "SVĒTKU LAIKS"