Audzināšanas darbs

Aktivitātes brīvajā laikā

 1. “Omes pēcpusdiena”
 2. “Skaņu pasaulē”
 3. “Vēro! Domā! Dari!”
 4. “Veselībpratības stunda”
 5. “Jautrais sports”
 6. “Sports un veselība”
 7. “Jautrais namiņš
 8. “Drošs velobrauciens”
 9. “Pūces skola”

Individuālās/ grupu nodarbības

1. Mūzika
2. Sports
3. Noformēšana
4. Dejas
5. Teātris
6. Logopēdija
7. Montessori
8. Ārstnieciskā vingrošana
9. Ritmika

Ārpusstundu pasākumi 2023./2024.m.g. 1.sem.

 

Septembris 

01.09.

Zinību diena

14.09.

Rudens kross              

18. - 24.09.

Dzejas nedēļa

18. - 24.09.

Baltu literatūras nedēļa

28.09.Miķeļdiena.
28.09.Septembra jubilāru sveikšana
29.09. Skolotāju diena

Oktobris

 

09. - 13.10. 

Labo darbu nedēļa.

10.10.

Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!                                             

12.10.

Draudzības pēcpusdiena 1.,2.,3.,4.kl.

16. - 20.10.

 Skolas apkārtnes sakopšana

9. - 13.10.

O. Vācieša dzejas lasījumi

18.10.

Sporto visa klase kopā

19.10.

Krāsu nedēļa “Raibā pasaule”

30.10.

Oktobra jubilāru sveikšana

Novembris

 
7.11.

Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!

9.11.Mārtiņdienas jampadracis
(1.-4.kl.1.c-9.c. kl. PIG)
10.11.

Lāčplēša diena

13. - 17.11.

Skolēnu darbu izstāde “Mana Latvija”.

15.11.

 Sporto visa klase kopā

13. - 17.11.

Svētku nedēļa Spēles par Latviju

20. - 24.11.

Ietērpsim skolu Ziemassvētku rotā

30.11.

Novembra jubilāru sveikšana

Decembris

 
6.12.

Sporto visa klase

7.12.

O. Vācieša diena

12.12.

Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!

18. - 22.12.

Rūķu darbnīcas

21.12.

Decembra jubilāru sveikšana

12. - 23.12.

 Ziemassvētku laiks ir klāt!

Ārpusstundu pasākumi 2023./2024.m.g. 2.sem.

 

Janvāris 
18.01.Spēļu pēcpusdiena c. kl.
19.01.Barikāžu aizstāvju atceres diena   
24.01.

Sporto visa klase

22.-26.01.

Matemātikas un datorikas nedēļa

29.01.Janvāra jubilāru sveikšana
30.01.Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!

 Februāris

 

 

Lasīšanas mēnesis

8.02.

Margaritai Stārastei veltīts pasākums. Izteiksmīgā lasīšana.                           

02.02.

Sveču zīmējumu izstāde

5.-9.02.

Projektu nedēļa

6.02.Meteņdiena
14.02.Sporto visa klase
15.02.Valentīndiena
22.02.Popiela

29.02.

Februāra jubilāru sveikšana

Marts

 
7.03.

Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu un Madonas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu mājturības un tehnoloģiju radošās darbnīcas

“Kam čaklas rokas, tam darbi sokas!” (1.-4.kl)

8.03.Ceļojums pasaku pasaulē
21.03.Rotaļu pēcpusdiena 1.-4.kl.
26.03.Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!
25.-28.03 “Nāc nākdama liela diena!”
25.03.Marta jubilāru sveikšana

Aprīlis

 
4.04.

Mēmais šovs (5.-9.,VD.,KMA.)

10.04.Sporto visa klase
8.-12.04.Dabaszinību nedēļa
18.04.Protu, varu, daru! (1.-4.kl.c.kl.)
23.04.Dari kā es, dari kopā ar mani, dari labāk par mani!
25.04.Skolas solists
29.04.Aprīļa jubilāru sveikšana
Maijs 
3.05.Baltā galdauta svētki
17.05.Ģimenes diena
27.-31.05Gada noslēguma nedēļa
30.05.Sporta diena
30.05.Maija un vasaras jubilāru sveikšana
jūnijsIzlaidums

Skolas tradīcijas

 1. Pirmā skolas diena, Gaismas ceļš
 2. Skolotāju diena
 3. Mārtiņdienas izstāde – tirgus
 4. Spēkavīru sacensības veltītas Lāčplēša dienai
 5. Lāpu gājiens
 6. Latvijas dzimšanas dienas svinības
 7. Ziemassvētku pasākumi
 8. Tematiski Jaungada karnevāli
 9. Popiela – Teātris mūzikā
 10. Skolas solists
 11. Lieldienas
 12. Mātes diena
 13. Pēdējais zvans
 14. Mācību gada noslēguma pasākums – pikniks
 15. Izlaiduma svinības
 16. Mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, pārgājieni, ekskursijas, koncerti Dzelzavas pagasta sociālās aprūpes centrā