Metodiskie materiāli

Mūzika un lasītprasme

Mācību priekšmets: mūzika.

Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, dabas zinības, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas.

Mērķis: veicināt, attīstīt un pilnveidot skolēnu lasītprasmes iemaņas mūzikas stundā.

Anotācija: Kā zināms lasītprasmei ir ļoti nozīmīga un svarīga loma katra cilvēka dzīvē. Tāpēc skolotāja loma, skolēna lasītprasmju attīstīšanā un pilveidošanā, ir ļoti būtiska. Man, kā skolotājam, ir daudz pārdomu, metožu un paņēmienu veidu meklējumi kā to darīt interesantāk: 

·      Kā mūzikas stundā pilnveidot lasīšanas prasmes un iemaņas?

·      Kā ieinteresēt un motivēt lasīšanai to skolēnus, kuriem nepatīk lasīt?

·      Kā interesantā veidā apgūt dziesmas tekstu?

·      Kā labāk saprast izlasīto tekstu?

·      Kā paplašināt vārdu krājumu un izskaidrot to nozīmi?

·      Kā saistīt radošumu ar lasītprasmi?

Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, esmu izveidojusi metodiskos materiālus ( ieteicams 1. un 2. kl. ) par tēmu “Rudens”savām mūzikas stundām.

Metodiskais materiāls

ZIRŅA BĒRNI

Mācību Stunda: Latviešu Valoda (Sk. I. Miļicina- Bindju)

Starppriekšmetu Saikne: Dizains- Dzejoļa Vizuālais Noformējums (Sk. K. Ravinska).
Temats: Rainis “Zirņa Bērni”.
Mērķis: Pilnveidot Skolēnu Valoddarbības Prasmes Praktiskā Darbībā, Iepazīstoties Ar Dzejoli “Zirņa Bērni”.
Klase: 3. (21015811)

“ZIRŅA BĒRNI”.

Grāmatiņas lasīšanai

Šīs grāmatiņas veidotas, izmantojot M. Montessori pedagoģijas ieteikumus.

Montessori pedagoģijā grāmatiņas pieņemts veidot tā, ka atvēruma vienā lapaspusē ir attēls (parasti kreisajā), bet otrā pusē ir teksts. Tas tādēļ, lai attēls netraucētu uztvert tekstu un ļautu koncentrēties tieši lasīšanai. Teksts parasti ir vienkāršs, uzrakstīts pāris teikumos.

Pieņemts, ka grāmatiņas fons atbilst tekstā esošajām grūtībām. Ja grūtību nav- rozā krāsa, ja ir viena grūtība, kas atkārtojas vairākos vārdos (piemēram, divskanis 0), tad fons ir zils. Ja ir vairākas lasīšanas grūtības, tad grāmatiņas fons ir balts.
Grāmatiņas bērniem patīk gan skatīties, gan lasīt.

Skolotāja S. Vanaga

Pētnieciskais darbs

Pētnieciskais darbs "Sociālo prasmju pilnveide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem". (R. Miļicina-Dadze)

Labās prakses piemērs "PAKĀPIENI"

Darba autors:
Mg.paed. logopēde Maija Vilmane

Darba mērķis ir dalīties pieredzē par gūtajām atziņām darbā ar bērniem autistiem.
Atslēgas vārdi: bērni autisti ar garīgās attīstības traucējumiem, komunikācija.
Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un ieteikumiem, 7 pielikumiem.

"PAKĀPIENI"

Metodiskie ieteikumi darba mapes jeb "LAPBOOK” izveidošanai

DARBA MAPE
Atgādņu mape jeb darba mape – tā šo darba formu nosauca skolēni, apkopojot materiālus par tematu “Lietvārds”. Interneta resursos šī darba forma atrodama ar nosaukumu “lapbook”. Idejas smēlos  


http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lap_book
https://www.pinterest.com/pin/483785184953546536/
https://nitforyou.com

Darba mape: lapboo
Ārvalstu pedagoģijā tiek izmantota kā darba forma pirmskolā un mājmācībā. Tā ir mape vai mini grāmata, kurā zināšanas tiek sistematizētas par kādu tēmu
Vikipēdijā atrodams skaidrojums
Kolekciju grāmata, slānekļa grāmata, atloku grāmata vai aizvaru grāmata ir viena mācību priekšmeta grāmata, kuru izveidojis skolēns, parasti kā papildinājums mācību saturam. https://en.wikipedia.org/wiki/Lap_book
Internetā atrodamie nosaukumi šai darba formai ir dažādi, bet skaidrojums par darba veikšanu viens un tas pats.
"LAPBOOK"

Knaģu spēles

Galvenais mērķis knaģu izmantošanai ir sīkās pirkstu muskulatūras attīstība, kas labvēlīgi ietekmē to smadzeņu daļu, kas atbild par runu. 

Rotaļas ar knaģiem attīsta ne tikai roku sīko motoriku, bet arī iztēli un komunikatīvo runas funkciju, kā arī nostiprina sensorās iemaņas un dod priekšstatu par dažādām lietām. 

Knaģi ir lieliski piemēroti rotaļām, kuru mērķis ir sekmēt motoro un sensoro spēju attīstību un veicināt pirkstiņu kustību veiklību. Sākot ar to, ka bērns var palīdzēt mājasdarbos pie veļas izkāršanas, aktivizējot sociālo prasmju, kārtības, patstāvības apguvi. Iepazīstinot bērnu ar knaģīšiem, parādām, pastāstām, kā tos izmanto ikdienā, parādām, kā knaģītis attaisa un aiztaisa "mutīti". Dodam bērnam arī pašam pamēģināt to darīt. Ja bērnam ir grūti to izdarīt patstāvīgi, sākumā ir jāpalīdz viņam, jāparāda, ka pirksti jāspiež stiprāk.

Knaģu spēles varianti

Montessori kursi

Es varu VISU pievienoja 5 jaunus attēlus albumā Diena Dzelzavā.
4. janvāris plkst. 23:47 · Jērcēni, Vidzeme ·

:) Jau agri, kamēr vēl tumšs izbraucām, lai ar Montessori pedagoģijas metožu nodarbību laikus nokļūtu pie šīm jaukajām, aizrautīgajām, smaidīgajām, atsaucīgajām, enerģiskajām dāmām Dzelzavas internātpamatskolā. Skola un bērnudārzs, kurā meklē iespējas, kā BĒRNAM palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā pedagogam mainīt pasniegšanas veidus, lai pēc iespējas vairāk bērnu uztvertu vieglāk, mācītos interesantāk un caur visām maņām. Ar lielu interesi dāmas piedalījās gan uzdevumos, gan pētīja materiālus, gan jautāja un – kas ļoooti priecē – acīmredzami "dega" tam visam līdzi! :D Mājās braucot, jau tumsa. Diena galā. Taču kopā pavadītā jaudīgā, jēgpilnā diena un tā lielā, brīnišķīgā enerģijas apmaiņa nedod ne kripatiņas vietas nogurumam! #kopāmēsvaram! :) :) 

#Montessori #mīlusavudarbu #variJAdari

https://www.facebook.com/esvaruvisu/?hc_ref=ARSDGp...